LICP OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 2134 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Photothermally responsive and durable polydopamine-modified MXene-PNIPAM hydrogels for smart friction regulation 期刊论文
Tribology International, 2024, 卷号: 193, 期号: -, 页码: 109435
Authors:  Yan Huang;  Zhangpeng Li;  Kaiming Hou;  Shuwen Liu;  Qiulong Gao;  Xiaonan Miao;  Jinqing Wang;  Shengrong Yang
Adobe PDF(11106Kb)  |  Favorite  |  View/Download:335/0  |  Submit date:2024/02/27
Enhanced properties of titanium matrix composites via in-situ synthesized TiCx and Ti5Si3 with network structure 期刊论文
Materials Chemistry and Physics, 2023, 期号: 314, 页码: 128849
Authors:  Cao Xinjian;  Liu Xiao;  Zhou Haibin;  Guo Yunqi;  Ren Zhongkan;  Guo jie;  Li Xia;  Yang Jun
Adobe PDF(16974Kb)  |  Favorite  |  View/Download:71/1  |  Submit date:2023/12/23
Ionic liquids for 3D printing: Fabrication, properties, applications 期刊论文
Journal of Ionic Liquids, 2023, 卷号: 3, 期号: 2, 页码: 100066
Authors:  Khan Rajib Hossain;  Jiang P(蒋盼);  Yao XL(姚昕乐);  Yang XX(杨星星);  Hu DL(胡丹丽);  Wang XL(王晓龙)
Adobe PDF(38376Kb)  |  Favorite  |  View/Download:52/0  |  Submit date:2023/10/31
Ionic liquids  Photopolymerization  Lubrication  Energy storage  Ionogels  
Diffusion and oxidation behavior of Cr-ZrN coated Zr alloy accident tolerant fuel cladding materials at high temperature 期刊论文
Surface and Coatings Technology, 2023, 期号: 1, 页码: 130246
Authors:  Diffusion and oxidation behavior of Cr-ZrN coated Zr alloy accident tolerant fuel cladding materials at high temperature;  Yining Ding;  Fen Zhao;  Panpan Sun;  Lunlin Shang;  Yanguang Cui;  Dayan Ma;  Di Yun;  Shuzhong Wang;  Donghai Xu
Adobe PDF(1394Kb)  |  Favorite  |  View/Download:349/0  |  Submit date:2024/01/04
Effects of Ni-5 wt% Al/Bi2O3 addition and heat treatment on mechanical and tribological properties of atmospheric plasma sprayed Al2O3 coating 期刊论文
Surface and Coatings Technology, 2023, 卷号: 472, 期号: 2023, 页码: 129935
Authors:  Huwei Sun;  Gewen Yi;  Shanhong Wan;  Juanjuan Chen;  Benbin Xin;  Wenzhen Wang;  Yu Shan;  Yina Wen
Adobe PDF(12377Kb)  |  Favorite  |  View/Download:70/0  |  Submit date:2023/11/01
Editorial: Protective coatings in harsh environments 期刊论文
Frontiers in Materials, 2023, 期号: 100, 页码: 100
Authors:  Yongxin Wang;  Guangan Zhang;  Kan Zhang;  Xiaofeng Zhang;  Dapeng Zhou
Adobe PDF(526Kb)  |  Favorite  |  View/Download:54/1  |  Submit date:2023/12/29
Improving the tribological behavior of CrN film by PVD/HVOF design 期刊论文
Surface and Coatings Technology, 2023, 期号: 0, 页码: 130171
Authors:  Li Liu;  Lei Shao;  Wensheng Li;  Lunlin Shang;  Chunzhi Zhang;  Qiang Song
Adobe PDF(14115Kb)  |  Favorite  |  View/Download:351/0  |  Submit date:2024/01/04
Effect of peak current on the microstructure, mechanical properties and tribological behavior of MoxN coatings deposited by high power impulse magnetron sputtering 期刊论文
Tribology International, 2023, 期号: 189, 页码: 108955
Authors:  Xiaolong Lu;  Xudong Sui;  Jian Kang;  Xiao Zhang;  XingXu Miao;  Junjie Wang;  Junying Hao
Adobe PDF(18626Kb)  |  Favorite  |  View/Download:46/0  |  Submit date:2023/10/31
Lubrication, wear resistance and corrosion protection on aluminum alloy toward multifunctional coatings with nano-CeO2 inhibition effect 期刊论文
Progress in Organic Coatings, 2023, 期号: 186, 页码: 108066
Authors:  Mingkai Chen;  Yanjun Ma;  Lei Chen;  Dingjun Zhang;  Huidi Zhou;  Jianmin Chen
Adobe PDF(17332Kb)  |  Favorite  |  View/Download:68/0  |  Submit date:2023/12/05
Challenges and strategies for commercialization and widespread practical applications of superhydrophobic surfaces 期刊论文
Science Advances, 2023, 期号: 9, 页码: eadj1554
Authors:  Li, Lingxiao;  Wei, Jinfei;  Zhang, Junping;  Li, Bucheng;  Yang, Yanfei;  Zhang, Jiaojiao
Adobe PDF(845Kb)  |  Favorite  |  View/Download:60/0  |  Submit date:2023/10/31